Rezerwacja

Po zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych otworzy się formularz rezerwacyjny, który należy wypełnić i wysłać  ( u dołu strony) 

 

Regulamin pobytu w domkach 2018 r.

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków.

 Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty 30 % zadatku w wyznaczonym terminie, umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszą ofertą ( wielkość pomieszczeń, wyposażenie, lokalizacja, regulamin). 

3. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

4. Pobyt w domku :
– min. 3 doby/ poza sezonem
– rezerwacja w systemie tygodniowym od soboty do soboty – w sezonie lipiec – sierpień
Każda dodatkowa osoba w domku ( bez względu na wiek ), dopłata 20 PLN / doba ( po wcześniejszym uzgodnieniu ).
W cenie domku 1 miejsce parkingowe ( domek 8 osobowy 2 miejsca parkingowe ),
każde kolejne wg. cennika ( po wcześniejszym sprawdzeniu dostępności ).

5. Warunkiem rezerwacji wypoczynku ( po sprawdzeniu wolnego terminu ) jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 3 dni  roboczych od momentu rezerwacji na konto:

DANE DO PRZELEWU
Nr konta bankowego: 
67 1240 1444 1111 0010 3958 6002
IBAN (International Bank Account Number) / Dla przelewów z zagranicy !
PL67 1240 1444 1111 0010 3958 6002
SWIFT (BIC ) – PKOPPLPW

Exito Sp. z o.o.
ul. Sportowa 4, 32-040 Świątniki Górne

6. W przypadku młodzieży i grup, pobierana jest w dniu przyjazdu kaucja w wysokości 500 zł., zwrotna w dniu wyjazdu.

7. Nie akceptujemy zwierząt w domkach.

8. W przypadku braku wpłaty zadatku po wyznaczonym terminie, rezerwację uznaje się za nieważną.

9. W razie rezygnacji z pobytu w okresie powyżej 30 dni od terminu pobytu potrącane zostaje 50% wpłaconego zadatku, natomiast w okresie krótszym zadatek przepada.

10. Zmianę terminu przyjazdu na inny niż wskazany w rezerwacji, należy zgłosić  do godz. 23:00 w dniu przypadającym na początek pobytu. W innym przypadku rezerwacja zostanie anulowana a zadatek przepada.

11. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu najpóźniej w dniu przyjazdu (gotówka, przelew).

12. Do pobytu doliczana jest opłata miejscowa ( obowiązek opłaty przewidziany został w art. 17 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ).

13. W domkach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody personelu. Zabrania się wynoszenia mebli wewnętrznych na zewnątrz domku.

14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

15. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Przed każdorazowym opuszczeniem domku prosimy o sprawdzenie i wyłączenie urządzeń grzewczych ( kuchenka elektryczna, czajnik, itd).

16. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze ośrodek ” Pod Cyprysami” nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu.

18. Wszelkie usterki i awarie wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać niezwłocznie  personelowi, celem dokonania naprawy.

19. Awarie powstałe z przyczyn od nas niezależnych ( dostawa mediów, TV, internet, awarie sprzętów znajdujących się w domkach ) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany domek.

20. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

21. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 7:00 rano. Ośrodek ” Pod Cyprysami” zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt w przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów, nie przestrzegają regulaminu ośrodka oraz powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi.

22. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Z placu zabaw mogą korzystać tylko dzieci pod opieką osoby dorosłej na odpowiedzialność osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Życzymy miłego pobytu “Pod Cyprysami” -:)

 

WAŻNE !

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Osoba rezerwująca nocleg poprzez niniejszy formularz, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Exito Sp. z o.o z siedzibą w Świątniki Górne, ul. Sportowa 4 i jest świadoma prawa dostępu do treści jej danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż jej zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne wniesienie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przesłania formularza.

wyrażam zgodę i rezerwuję – kliknij tutaj !