Regulamin

Regulamin Ośrodka 2018 r.

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w naszym Ośrodku Wczasowym ” Pod Cyprysami ” , mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne bezpieczeństwo i satysfakcjonujący wypoczynek w Jastarni.

– Recepcja czynna codziennie w godzinach od 08:00 do 21:00
– Cisza nocna w godzinach od 23:00 do 07:00.

-Brama wjazdowa zamykana o godz. 23.00
– Po przybyciu na ośrodek, turysta ma obowiązek dopełnienia formalności meldunkowych.
– Za wykupiony i niewykorzystany pobyt nie udziela się zwrotu środków.
– Goście i osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
– Przebywanie zwierząt na ośrodku pod warunkiem przestrzegania stosownej higieny,  zwierzęta  powinny być trzymane na uwięzi i wyprowadzane w kagańcu.
– Właściciel ośrodka ma prawo odmówić przyjęcia na ośrodek osoby nietrzeźwej oraz młodzieży do lat 16 bez zgody rodziców.

– Prosimy o zachowanie czystości oraz segregowanie odpadów do przygotowanych w tym celu pojemników.

– Naruszenie zasad regulaminu, zakłócanie ciszy nocnej nadużywanie alkoholu będą skutkować usunięciem z ośrodka bez zwrotu dokonanej opłaty za pobyt.

– Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie czy kradzież mienia.

Zasady korzystania z ryczałtowego pobytu przyczep na ośrodku wczasowym – „ Pod Cyprysami” / sezon – 2018

1. Opłaty za ryczałtowe ustawienie przyczepy w sezonie letnim 2018:

2. Sezon letni 2018  dla miejsc ryczałtowych liczony jest od      01.05.2018 do 15.09.2018

3.  Sposób rezerwacji określają: „ Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych na sezon 2018”

4. W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej przysługuje:

– Stanowiska o wymiarach: 7 m x 9 m = 63m2 / 7m x 10m = 70 m2

– Ustawienie na stanowisku jednej przyczepy wraz przedsionkiem oraz jeden samochód osobowy.

– Przechowywanie na stanowisku własnego sprzętu turystycznego i surfingowego.

– Podłączenie do energii elektrycznej o mocy poboru nie przekraczającej 1200 W

– Dostęp do sanitariatów – 24h

– Korzystanie ze wszystkich świadczeń i usług przewidzianych na campingu.

– Pobyt  psa.

5. W ramach ryczałtu na terenie Campingu może przebywać max. 4 osoby, tylko jeden samochód osobowy (od innego dodatkowego pojazdu pobierane będą dobowe opłaty wyrównawcze zgodnie z cennikiem)

6. każdy następny pojazd przyjeżdżający do miejsca ryczałtowego traktowany będzie jako drugi pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny” i wpuszczany w miarę wolnych miejsc.

7. Od przyczep pozostawionych na działce po terminie umownym pobierane będą opłaty dobowe zgodnie z cennikiem.

8. Umowy na miejsca ryczałtowe zawierane są na każdy rok oddzielnie . Dyrekcja ośrodka ” Pod Cyprysami” według swojego uznania może swobodnie dysponować co roku miejscami ryczałtowymi.

9. Nie przyznanie miejsca zajmowanego w latach poprzednich nie może być podstawą do żadnych roszczeń.

Regulamin pobytu w domkach 2018 r.

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków.

 Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

W momencie dokonania rezerwacji i wpłaty 30 % zadatku w wyznaczonym terminie, umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszą ofertą ( wielkość pomieszczeń, wyposażenie, lokalizacja, regulamin). 

3. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

4. Pobyt w domku :
– min. 3 doby/ poza sezonem
– rezerwacja w systemie tygodniowym od soboty do soboty – w sezonie lipiec – sierpień
Każda dodatkowa osoba w domku ( bez względu na wiek ), dopłata 20 PLN / doba ( po wcześniejszym uzgodnieniu ).
W cenie domku 1 miejsce parkingowe ( domek 8 osobowy 2 miejsca parkingowe ),
każde kolejne wg. cennika ( po wcześniejszym sprawdzeniu dostępności ).

5. Warunkiem rezerwacji wypoczynku ( po sprawdzeniu wolnego terminu ) jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 3 dni  roboczych od momentu rezerwacji na konto:

DANE DO PRZELEWU
Nr konta bankowego: 
67 1240 1444 1111 0010 3958 6002
IBAN (International Bank Account Number) / Dla przelewów z zagranicy !
PL67 1240 1444 1111 0010 3958 6002
SWIFT (BIC ) – PKOPPLPW

Exito Sp. z o.o.
ul. Sportowa 4, 32-040 Świątniki Górne

6. W przypadku młodzieży i grup, pobierana jest w dniu przyjazdu kaucja w wysokości 500 zł., zwrotna w dniu wyjazdu.

7. Nie akceptujemy zwierząt w domkach.

8. W przypadku braku wpłaty zadatku po wyznaczonym terminie, rezerwację uznaje się za nieważną.

9. W razie rezygnacji z pobytu w okresie powyżej 30 dni od terminu pobytu potrącane zostaje 50% wpłaconego zadatku, natomiast w okresie krótszym zadatek przepada.

10. Zmianę terminu przyjazdu na inny niż wskazany w rezerwacji, należy zgłosić  do godz. 23:00 w dniu przypadającym na początek pobytu. W innym przypadku rezerwacja zostanie anulowana a zadatek przepada.

11. Prosimy o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu najpóźniej w dniu przyjazdu (gotówka, przelew).

12. Do pobytu doliczana jest opłata miejscowa ( obowiązek opłaty przewidziany został w art. 17 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ).

13. W domkach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody personelu. Zabrania się wynoszenia mebli wewnętrznych na zewnątrz domku.

14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

15. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Przed każdorazowym opuszczeniem domku prosimy o sprawdzenie i wyłączenie urządzeń grzewczych ( kuchenka elektryczna, czajnik, itd).

16. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie majątku, pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze ośrodek ” Pod Cyprysami” nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu.

18. Wszelkie usterki i awarie wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać niezwłocznie  personelowi, celem dokonania naprawy.

19. Awarie powstałe z przyczyn od nas niezależnych ( dostawa mediów, TV, internet, awarie sprzętów znajdujących się w domkach ) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany domek.

20. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.

21. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23:00 do 7:00 rano. Ośrodek ” Pod Cyprysami” zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt w przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów, nie przestrzegają regulaminu ośrodka oraz powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi.

22. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Z placu zabaw mogą korzystać tylko dzieci pod opieką osoby dorosłej na odpowiedzialność osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

Życzymy miłego pobytu “Pod Cyprysami” -:)